เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. นางนงคราญ ดวงตา รองอำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม เพื่อรองรับการประเมินระดับ 2 ดาว โดยมีคณะผู้บริหาร และครู ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมโรงเรียน ภาพกิจกรรม