การขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม เพื่อรองรับการประเมินระดับ 2 ดาว

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. นางนงคราญ ดวงตา รองอำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม เพื่อรองรับการประเมินระดับ 2 ดาว โดยมีคณะผู้บริหาร และครู ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมโรงเรียน ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียน ในการนี้ …

ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ นางสาวชญาณ์ธินิดา บัวผัน รองผู้อำนวยการคนใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียน ภาพกิจกรรม