ร่วมกิจกรรมวิ่งด้วยกัน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล…

ร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.น่าน เขต1

ตัวแทนนักกีฬา คณะครูผู้ฝึกซ้อม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.น่าน เขต1 ระหว่างวันที่24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564…

ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีสู่โคกหนองนาโมเดล

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา8.30-10.30 น. นางสาวชญาณ์ธินิดา บัวผัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีสู่โคกหนองนาโมเดล ในพื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง

ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิทยาลัยสงฆ์น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ…

คณะนักวิชาการสาธารณสุขศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และครู…