เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 คณะครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ศึกษาของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยนักเรียนและครูร่วมกันรับมอบต้นไม้จากผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ศึกษาของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาพกิจกรรม