การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 คณะครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ศึกษาของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยนักเรียนและครูร่วมกันรับมอบต้นไม้จากผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ศึกษาของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาพกิจกรรม

ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนคนคุณธรรมและค่ายยุวชนคนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนคนคุณธรรมและค่ายยุวชนคนคุณธรรม โดยภายในค่ายดังกล่าว มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมสมาธิเพิ่มปัญญา, กิจกรรมสัมพันธ์,…