ร่วมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬากลุ่มอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬานักเรียนกลุ่มอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน

โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ภายใต้โครงการ ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล และคณะครู นักเรียน บุคลากร ให้การต้อนรับคณะ Rotary คลองเตย และจังหวัดน่านในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ภายใต้โครงการ ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ชุมชน 1 เยี่ยมชมกิจกรรมงานอาชีพโรงเรียน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ชุมชน 1 เยี่ยมชมกิจกรรมงานอาชีพโรงเรียน โดยมีรองนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ พร้อมคณะครู โดยเยี่ยมชมกิจกรรมงานอาชีพ แต่ละฐานการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาพกิจกรรม