กิจกรรมทวิสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษน่าน ครั้งที่ ๑

กิจกรรมทวิสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษน่าน ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 รูปภาพทั้งหมด

สวัสดีปีใหม่

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 คณะครูและนักเรียนสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยงานต่างๆ รูปภาพทั้งหมด