โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

Spread the love

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนและครู ร่วมกิจกรรม โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน