โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ภายใต้โครงการ ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน

Spread the love

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล และคณะครู นักเรียน บุคลากร ให้การต้อนรับคณะ Rotary คลองเตย และจังหวัดน่านในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ภายใต้โครงการ ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน ภาพกิจกรรม