โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ชุมชน 1 เยี่ยมชมกิจกรรมงานอาชีพโรงเรียน

Spread the love

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ชุมชน 1 เยี่ยมชมกิจกรรมงานอาชีพโรงเรียน โดยมีรองนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ พร้อมคณะครู โดยเยี่ยมชมกิจกรรมงานอาชีพ แต่ละฐานการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาพกิจกรรม