พิธีลงแขกเกี่ยวข้าว

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กิจกรรมข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่างพอเพียง พิธีลงแขกเกี่ยวข้าว โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน photo