กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ก๊าซชีวภาพ

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ก๊าซชีวภาพ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

https://photos.app.goo.gl/v1zHJR6rHftdkAcU6