ครูและนักเรียนออกสำรวจและเก็บตัวอย่างผักชีฝรั่งในพื้นที่ต่าง ๆ

ครูและนักเรียนออกสำรวจและเก็บตัวอย่างผักชีฝรั่งในพื้นที่ต่าง ๆ