ปรง

รหัสพรรณไม้ :7-55000-007-003/2

ชื่อพื้นเมือง :จั๋ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Cycas circinalis L.

ชื่อวงศ์ : CYCADACEAE

ลักษณะวิสัย : ปาล์ม

ลักษณะเด่นของพืช : เป็นพืชที่เลี้ยงง่ายเจริญเติบโตช้ามาก 1 ปีจะเกิดใบเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้น

บริเวณที่พบ(โซนที่พบ) : หน้าอาคารเรียน 1 เขตพื้นที่ศึกษา A3