พรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์

ปาล์ม

ปาล์ม เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่อยู่ในวงศ์ Arecacae นับเป็นพืชวงศ์ใหญ่ที่สุด ทั้งในแง่จำนวนของชนิด และปริมาณที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ จำแนกได้กว่า 210 สกุล ราว 3,800 ชนิด เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไม่แยกกิ่งก้านสาขา ชื่อวิทยาศาสตร์: ArecaceaeFamily: Arecaceae; Bercht. & J.Presl, nom. cons.Order: ArecalesKingdom: Plantae

ปรง

รหัสพรรณไม้ :7-55000-007-003/2 ชื่อพื้นเมือง :จั๋ง ชื่อวิทยาศาสตร์ :Cycas circinalis L. ชื่อวงศ์ : CYCADACEAE ลักษณะวิสัย : ปาล์ม ลักษณะเด่นของพืช : เป็นพืชที่เลี้ยงง่ายเจริญเติบโตช้ามาก 1 ปีจะเกิดใบเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้น บริเวณที่พบ(โซนที่พบ) : หน้าอาคารเรียน 1 เขตพื้นที่ศึกษา A3

จั๋ง

รหัสพรรณไม้ :7-55000-007-022/1 ชื่อพื้นเมือง :จั๋ง ชื่อวิทยาศาสตร์ :Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ชื่อวงศ์ : ARECACEAE ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม ลักษณะเด่นของพืช : ใบของจั๋งรูปร่างคล้ายพัดที่คลี่ออก ใบย่อยจะแตกออกจากเป็นแฉกๆ ใน 1ใบ จะแตกเป็นใบย่อยได้ถึง 5-10 ใบ ใบและก้านสีเขียวเข้ม เป็นมัน บริเวณที่พบ(โซนที่พบ) : หน้าอาคารเรียน 1…